PISTIS - Gnoza i Gnostycyzm

Świecki portal uduchowiony & czasopismo bez dogmatu

Biblia PDF Drukuj
Napisany przez Administrator   
27 marca 2012

Miguel Servet

Czym dla nas jest Biblia?

  • Biblia jest dla nas wielkim źródłem inspiracji, jednym z najcenniejszych źródeł wiedzy duchowej, dialogiem człowieka z transcendencją, zapisem duchowych objawień i lekturą o dziejach człowieka próbującego odpowiedzieć na najważniejsze, egzystencjalne pytania.
  • Biblia jest dla nas źródłem wiedzy o kształtowaniu się ludzkiego umysłu, rozwoju kultury, duchowości i religii.
  • Biblia jest dla nas tzw. lekturą obowiązkową. Bez poznania Biblii nasza duchowość i wiedza na temat religii i kultury byłyby uboższe, tym bardziej, że wyrośliśmy w kręgach kultury judeochrześcijańskiej.
  • Biblia jest najlepszym źródłem wiedzy o nauce naszego Mistrza i Nauczyciela Jezusa Chrystusa. Wprawdzie nie jest ona opisem dosłownym i dziennikarską relacją z życia Jezusa Nazareńskiego, stanowi jednak podstawowe źródło naszej o Nim wiedzy i odzwierciedla prawdę o życiu, nauczaniu i misji Jezusa z subiektywnej perspektywy rodzącego się Kościoła.

Czym naszym zdaniem Biblia nie jest

  • Biblia nie jest naszym Bogiem. Nie fetyszyzujemy jej, pamiętamy, że Bóg może działać i przemawiać do człowieka na różne sposoby, nie jest ograniczony do księgi, którą pisali, tłumaczyli, kopiowali, a czasem nawet fałszowali, śmiertelni ludzie.
  • Biblia nie jest dla nas podyktowanym i nieomylnym Słowem Boga. Dopiero jej słowa uwiarygodnione naszą prywatną gnozą, przeżyciem, objawieniem, czy intymnym doświadczeniem, stają się Słowem Bożym. Wówczas możemy Biblię nazwać Słowem Bożym, gdyż zawiera doniosłe, moralne i duchowe pouczenia i wskazówki dla ludzi bożych i wg nas jej ziemscy autorzy byli rzeczywiście przez Boga inspirowani, ale w takim sensie w jakim i my możemy być inspirowani. Jest Słowem Boga tak jak i jest to wszystko co jest piękne, dobre, mądre i pełne miłości.
  • Biblia nie jest zbiorem restrykcyjnych przepisów i jednoznacznych prawd na wszystkie tematy. Biblia, jak i każde słowo pisane, poddaje się różnorakiej interpretacji i różnym indywidualnym zrozumieniom.
  • Biblia nie jest nienaruszonym i całkowicie spójnym, zachowanym od starożytnych czasów tekstem. Proces tworzenia Biblii podlegał wpływom tradycji, tekst Biblii był wielokrotnie kopiowany, przepisywany, a nawet fałszowany. Biblia przechodziła też różne korekty redakcyjne w ramach konkretnych tradycji. Tekst Biblii był pisany przez ludzi niewolnych od błędów, myślących w kategoriach swoich czasów, swojej kultury i tradycji. Biblijny kanon zaś został arbitralnie ustalony przez polityczno-kościelne kręgi już zdogmatyzowanego i wewnętrznie skłóconego chrześcijaństwa.
  • Biblia nie jest jedynym źródłem poznania Boga, ani znajomość jej nie jest konieczna do zbawienia.
  • Biblia nie jest księgą naukową i historycznym zapisem faktów. Cel i sens Biblii nie polega na przedstawianiu faktów historycznych ani wyjaśniania praw przyrody. Niemniej jednak stanowi również źródło historyczne i może (lecz nie musi) przekazywać prawdę na temat funkcjonowania przyrody i praw natury.

Biblia
"Biblia. Biografia", Karen Armstrong, MUZA SA, Warszawa 2009

 

Kliknij na wybrany obrazek by przejść do podstrony zawierającej zbiór inspirujących materiałów

Jerzy Prokopiuk - honorowy patronat

polecane

Czasopismo Gnosis

Gnoza

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

gnoza / gnostycyzm / religia / duchowość / ezoteryka / Bóg / Jezus Chrystus / mistyka / duchowe inspiracje / okultyzm / Biblia / Jerzy Prokopiuk / Carl Gustav Jung / Rudolf Steiner / Antropozofia / Krishnamurti / Osho / Tadeusz Miciński / Andrzej Towiański / William Blake / Miguel Servet / Faust Socyn / Bracia Polscy / buddyzm / religie wschodu / filozofia / chrześcijaństwo / Cyprian Sajna